EEN BEETJE VERLEDEN: FONTYS ICT STUDENTEN STARTUPS T/M 2022

Start-ups zijn van groot belang voor Fontys ICT en de regio. Start-ups dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe markten en stimuleren innovatie en creativiteit. Ze passen ook naadloos bij de ambities van Fontys ICT. Een ambitieuze, hoogwaardige, betekenisvolle ICT opleiding hoort succesvolle ICT-start-ups voort te brengen. Daarom krijgen ondernemende studenten de mogelijkheid om af te studeren in hun eigen start-up. Op die manier dragen de studenten bij aan een betekenisvolle context (ook voor andere studenten) en is de kans van slagen voor de start-up groter, omdat er een bodem in hun eigen portemonnee zit.

Het afstudeerprogramma heeft afgelopen paar jaar een aantal succesvolle startups opgeleverd. Onder andere: Beyont, Debugged, One-Button, Openmaze, Coffee-IT, Pollex, MRR, Studio Krom, WOC, Ikleeralles…

Onder impuls van een landelijk versnellingsplan, is besloten om dit programma uit te breiden. Daar is hard aan gewerkt en heeft in de zomer van 2023 geresulteerd in het nieuwe start-up programma: SPARC Incubators.

SPARC Incubators is een uniek concept

In 2022 hebben we een scan van de incubator markt uitgevoerd. Daaruit bleek dat het concept van Fontys ICT uniek is! Geen enkele incubator heeft namelijk een fysieke locatie voor de start ups binnen opleidingen én geen enkele incubator richt zich op studenten die nog voor hun afstuderen als start up aan de slag kunnen.