SPARC verwelkomt Gemeente Eindhoven, Bierens Group en Ministerie van Defensie

7 April 2021

SPARC mocht maar liefst drie nieuwe leden verwelkomen in de gelederen op 12 maart 2021. Tijdens een feestelijk online proost moment tekenden Gemeente Eindhoven, de Bierens Groep en het Ministerie van Defensie namelijk voor lidmaatschap van ons partner netwerk. We zijn trots hen te mogen verwelkomen, waarmee ook de diversiteit binnen SPARC groeit. Tijdens het digitale moment sloot ook vertegenwoordiging aan vanuit i-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs, wat SPARC een warm hart toedraagt.

Alledrie zullen de organisatie daarmee als co-creator binnen het Fontys ICT InnovationLab bijdragen aan de kennisontwikkeling in het ICT-domein binnen de regio (en daarbuiten). De verbreding van de samenwerking vergroot de slagkracht van SPARC als accelerator van praktijkgericht onderzoek en kennisgeneratie. We kijken dan ook uit naar de resultaten die dit in de nabije toekomst gaat opleveren.

De eerste projecten die we samen met deze nieuwe Partners in Innovation gaan doen, staan al in de startblokken of gaan al van start. Fontys Hogeschool ICT en de Bierens Groep werken aan een ICT & Media gerelateerd project. Gemeente Eindhoven heeft een big data vraagstuk ondergebracht bij studenten waar ICT & Business studenten aan zullen werken.

SPARC wenst alle nieuwe leden van harte welkom. Als coƶperatie staan we altijd open voor nieuwe leden met interesse in innovatie, die een positieve bijdrage levert aan onze samenleving. Heeft u interesse? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.