Succesvolle editie Innovations Insight 2021

5 juli 2021

Op 24 juni 2021 was het weer tijd voor Innovations Insight, het jaarlijkse showcase event van de studentprojecten uitgevoerd in het Fontys ICT InnovationLab. Een groot deel van deze projecten wordt in de vorm van onderzoeksvragen door SPARC ondergebracht bij de studenten en als opdrachtgevers werken we hier vaak nauw aan samen.

Via de website van het Fontys ICT InnovationLab werden vooraf aan het live evenement al 81 co-creative projecten ontsloten binnen uitlopende domeinen, zoals ICT & Business, Open Learning, Software Engineering en Technology. Ook werden projecten gepresenteerd minoren Data Driven Business Lab en Digital Marketing.

Ook waren diverse partners aanwezig voor bijdragen en werd ook gesproken door lector High Tech Embedded Software Teade Punter over het Eurregio project Digital Twin Academy (DTA). Sinds maart neemt Fontys deel aan dit project, mede dankzij ondersteuning vanuit SPARC.